نودم دوراک – ده سال و نیم حبس برای نغمه سرایی

حانیک سلیمانی
حانیک سلیمانی

نودم دوراک – «کوهستان های ما»
«فقط توی خیالم یه گیتار می دیدم. فقط دلم یه گیتار میخواست. مادرم حلقه ازدواجش رو درآورد و داد به من٬ گفت برای خودت گیتار بخر. گیتار رو که خریدم، دنیا رو داشتم.»
گوینده‌ی این جمله‌ها، نودم دوراک (+) ، یه زن کرد بود که به ده سال و نیم حبس محکوم شده. به جرم تبلیغ فرهنگ کردی.
ویدیویی که سال دوهزار و پونزده از نودم ساخته بودن رو می دیدم. پشت به کوه‌های شهر کوچیکش که قله‌هاشون رو برف پوشونده بود نشسته، با لباس قرمز. آوازش رو میشنیدم.
«بر کوهستان‌های ما، برف بارید
سپیدشان کرد، سپیدشان کرد»
برادرش از وقتی می‌گفت که نودِم توی بچگی، سعی میکرده با حلبی برای خودش گیتار درست کنه و با بطری هم میکروفن. و نودِم با خنده گفت: «تا از زندان دربیام دیکه یه زنِ مُسن ام. ممکنه دووم نیارم. شاید جرمم اینه که رویاهام رو دنبال کردم.»
انتهای ویدیو، نوشته شد که نودم دوراک، آپریل سال۲۰۱۵، رفت زندان.
ویدیو تموم شد. بغض داشتم. بغضی همراه خشم.
یادم افتاد میخواستم به هشت مارس فکر کنم و راجع بهش چیزی بنویسم. اما دیدم همیشه هشتِ مارسه. همیشه.

[button color=”red” size=”medium” link=”http://download.owrsi.com/hanic/CiyayeMe-KomaAden” icon=”” target=”true”]شندین ترانه اصلی[/button]

[button color=”red” size=”medium” link=”http://download.owrsi.com/hanic/CiyayeMe-hanic” icon=”” target=”true”]دانلود بازخوانی حانیک[/button]

ترجمه ترانه:

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]برکوه‌هایمان برف نشسته است. سفید شده است، سفید شده است. من از تو دورم، تو از من دوری . زمستان تیم (احتمالا اسم کوه) سفید شده است . بهار به روستایمان آمده است. کوه ما قرمز و زرد شده است . من ازتو دورم، تو از من دوری . زمستان تیم سفید شده است . متاسفم (زخمی‌ام که این چنین نمی کنم) که این کار را نمی‌کنم . من این جهان را قبول نمی کنم . من از تو دورم ، تو از من دوری . زمستان “تیم” سفید است .[/box]

 

در ادامه بخوانید