نمایش آثار محمد شیروانی به همراه ورکشاپ

مجله فرهنگی اورسی
مجله فرهنگی اورسی
محمد شیروانی mohamad shirvani

وركشاپ سينماى آلترناتيو ايران در سال ٢٠١٢ توسط يكى از آغازگران سينماى ديجيتال ايران، محمد شیروانی در تهران راه اندازى شد. متد این کارگاه فارغ از لحن پدرانه آکادمیک و با توجه به ناكارآمدى سيستم آموزشى و پافشارى بر واحدهاى درسی تاريخ گذشته و به روز نشده، طراحی شده و چيزى شبيه فراگيرى زبان مادرى است. در این متد به تجربه‌گرایی اهمیت وافر داده شده و خود فیلمسازی به یگانه واقعیت تبدیل می شود که در نتیجه در آن جدایی سوژه(فیلمساز) از ابژه (موضوع) دشوار است. در این شیوه فیلمسازی، کند و کاو اصلی درباره ی اختلاط و جدایی مرزها است؛ مرز امر نمادین و امر تخیلی. خود شناسي هنرمند به كمك ساخت سلف پرترهها (فیلمساز در آینه) و انجام پروژه ها در موقعیت شهری بصورت پرفورماتیوهدف غايى اين وركشاپ نامتعارف است.
فیلم های محمد شیروانی ناف رئیس جمهور میرقنبر 444 روز
سرفصل تمرینها در کارگاهِ محمد شیروانی :
– انتخاب چشم ها و چهره ها
– انتخاب چهره ها با تمرکز همزمان بر پس زمینه و پیش زمینه
– گسترش تمرين چهره ها با محوريت حركت و ميزانسن دوربين و بازيگر
– شخصیت پردازی شخص ناشناس
– سلف پرتره، فیلمساز در آینه
– آشنازدایی از اشیاء و موقعیت ها
– کانون تراکم معنا
– لحظه ی جادویی
– تمرکز بر یک شخصیت بیادماندنی تاریخ سینما
– دیالوگ نویسی گروهی
– دیالوگ نویسی در موقعیت شهری
– پرورش فیلمنامه در موقعیت شهری
– گسترش تمرین چهره ها با انتخاب یک لوکیشن همپوشاننده
– حضور حواس در غیاب حس بصری
– حضور حواس در غیاب حس سمعی
– طراحی صدا در فیلمنامه
– توجه به بدن به شیوه مجاز مرسل ( جز از کل)
– نوشتن با دوربین
– اتو رایتینگ از کاغذ تا دوربین

در ادامه بخوانید