ذهن ناهشیار در فیلم کوتاه B ETWE EN

اکبر ساکی
اکبر ساکی
ذهن ناهوشیار تحلیل فروید فیلم کوتاه betweem

فيلم كوتاهِ Between به كارگردانى Tim Bollinger اثرى است ؛ يگانه ، چشمگير و منسجم ، از لحاظ فرم كه اين همه را مديون انتخاب ميزانسن هاى خارج از انتظار خود و تصويربردارىِ Daniel Meini ميباشد .
صحنه ابتدايى فيلم نامتداول است و اين شروع نامتعارف تا پايان ادامه مى يابد و به بيننده القا ميكند كه قصد قصه گويى ندارد ! و مخاطب را همراه با دوربين ، از مكانى به مكانى و از دنيايى به دنيايى ديگر منتقل ميكند گويا بيننده اثر را وارد دنياىِ زيرين يا ذهن ناهشیار كرده است و او را در يك بازه زمانى محبوس كرده است! Between نمايشى است از ؛ اميالِ ناهشيارى كه سعى در ورود به ذهن هشيار را دارند !
جلوه هاى بصرى Between ارزش چند بار ديده شدن به اين اثر را داده است و با تكنيكِ حركت ، توقف و دوباره حركت ؛ به صورت عمودى و افقى ، و تغيير مكان هاى سريع! بيننده خود را در دنيايى احساس ميكند كه به هم پيوسته و عين حال متكثر است ، دنيايى كه آرام و همزمان پر از اضطراب است .
پ.ن: از نظر فرويد ذهن ناهشیار در دسترس ذهن هشيار قرار ندارد ولى در تعريفى كلى كه او ارائه داد ، آن را دربرگيرنده سايق ها ، اميال و غرايز معرفى كرد كه البته خارج از آگاهى افراد ، و معمولا رفتار كلىِ ما از اين سايق ها برانگيخته ميشود .

در ادامه بخوانید