انیمیشن پدر بزرگ عجیب من

اکبر ساکی
اکبر ساکی
پدربزرگ عجیب من

انيميشن “پدر بزرگ عجيب من” داستان رابطه پدربزرگ و كودكى است كه شايد براى بعضى از ما عجيب! و براى بعضى ديگر يادآور خاطرات كودكی‌مان است كه همبازى‌هاى كهنسال و حمايتگرى داشتيم.
#اريكسون چرخه زندگى را در هشت مرحله خلاصه كرد؛ نوباوگى، اوايل كودكى، دوره بازى، دوره مدرسه، نوجوانى، بزرگسالى و پيرى.
#پيرى در نظر اريكسون دوره‌ايست كه از ٦٠ سالگى تا آخر عمر ادامه دارد، اين دوره هم مي‌تواند دوره خلاقيت، شادى، نشاط و حمايت و مراقبت از نوه‌هاى خود و ديگر اعضا خانواده و هم مي‌تواند دوره افسردگى، نااميدى و روان‌پريشى باشد. پيرى دوره‌ايست كه افراد به دليل ضعف جسمانى و بازنشستگى، به دنبال لذت‌جويى‌هاى كلى هستند مثل؛ مناظر ديدنى، صداهاى خوش، بوها، مزه‌ها و درآغوش گرفتن‌ها و حتى تحريكات سطحىِ جنسى.
دوره‌ايست كه افراد به درك سبك زندگى سنتى جنس مخالف علاقه نشان مي‌دهند؛ مردان با محبت‌تر و بيشتر به سمت روابط انسانى و ميان‌فردى گرايش پيدا مي‌كنند و زنان به امور سياسى و مالى و از اين دست!
انيميشن ” پدر بزرگ عجیب من ” روايت فردى است كه دوران پيرى‌اش را نه در نااميدى و ترش‌رويى و انتظار مرگ بودن، بلكه آن را در انسجام روانى و ذهنى می‌گذراند. افرادى كه در چرخه زندگى، به هويتِ “خود(ego)” نيرومندى رسيده‌اند به انسجام روانى دست پيدا مي‌كنند؛ به معناى احساس يكپارچگى، كامل بودن و احساس “من بودن”، با وجود كاهش توانايى‌هاى جسمانى و روانى. پدربزرگ داستان، با نوه خويش احساس يگانگى و همدلى دارد. او از تجربه و صنعت خود استفاده مي‌كند و با ساخت يك شبه روبات وارد دنياى كودكانه نوه‌اش مي‌شود. اين رابطه حتى در نبود روبات براى كودك ارزشمند است و پيوندى است جداناشدنى.
به ياد همه پدربزرگ و مادربزرگ‌هاى اعجاب‌انگيز كه يادشان آرامش خاطر و پرواز خيال است.

در ادامه بخوانید