فیلم کوتاه نودل – Greg Rom

اکبر ساکی
اکبر ساکی
گرگ رم greg rom فیلم کوتاه نودل

فیلم کوتاه نودل (Noodels) داستان دخترى است كه پيوسته دچار اضطراب است و بر اثر اين اضطراب هر عامل بيرونى و درونى او را مبتلى به افسردگى ميكند.
به عقيده فرويد افراد براى كسب لذت و كاهش اضطراب ، به صورت ناهشيار برانگيخته ميشوند . لازمه برانگيخته شدن مصرف انرژى روانى و جسمى است . اين انرژى از “تكانه هاى نهاد” سرچشمه ميگيرد كه شامل ؛ “تكانه جنسى” و “تكانه پرخاشگرى” است .

[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]اگر رنج كشيدن ما چندان شديد نباشند ، پس بينش هاى ما هم چندان عميق نخواهند بود. «برنارد پاریس»[/box]
يكى از اهداف “خودego” بوجود آوردن “مكانيزم هاى دفاعى” براى اجتناب از برخورد مستقيم با اضطرابِ ناشى از تكانه هاست ، اين مكانيزم ها نياز به انرژى روانى دارند در نتيجه افراد هر چه دفاعى تر عمل كنند انرژى كمترى براى تكانه ها باقى ميماند.
اين مكانيزم ها شامل ؛ سركوبى، واكنش وارونه، جا به جايى، تثبيت، واپس روى، فرافكنى، درون فكنى ، و والايش، هستند .
كاراكتر اصلى فیلم کوتاه نودل براى محافظت از خود به صورت ناهشيار از مكانيزم دفاعى والايش استفاده ميكند.
والايش ؛ تنها مكانيزمى است كه هم براى فرد و هم براى جامعه مفيد واقع ميشود ، با استفاده از والايش افراد انرژى آزاد شده اى كه باعث اضطراب ميشود را به سمت خلق آثارِ هنرى و فعاليت هاى مربوط به روابط انسانى و اجتماعى ، سوق ميدهند.

پ.ن: استفاده افراطى از هر مكانيزم دفاعى ممكن است آسيب روانىِ جدى به افراد وارد كند جز والايش كه باعث لذت شخصى و دستاورد هاى اجتماعى ميشود .
پ.ن.٢:داستايوفسكى دچار بيمارى صرع بود و هيچ گاه براى درمان اقدام نكرد ؛”نه ميتوانم كار كنم ، نه بنويسم ، نه بخوانم ، سه حمله صرع را پشت سر گذاشته ام و جسم و روحم خرد شده است” . قسمت هاى اصلى رمانِ “ابله” بعد از اين سه حمله نوشته ميشود.
نامه ها و خاطرات
[button color=”red” size=”small” link=”http://gentlemenfilms.co.za/” icon=”” target=”true”]فیلم های بیشتر از Greg Rom[/button]

در ادامه بخوانید