استاپ موشنِ من تام مودی هستم

اکبر
اکبر
من تام مودی هستم

« من تام مودی هستم » و اين لحظه اى بود كه من مطمئن شده بودم كه ضعيف و كم توان ام !
نه نه ، اين درست نيست
« من تام مودی هستم » و هميشه موسيقى ساختن را دوست داشته ام .
قسمتى از گفتگوىِ درونى تام با خودش ؛ فرار از پيامهاى “والدى” و حركت رو به جلو به سمت “خود” ، و بالغانه رفتار كردن .
انيميشن i am tom moody داستانى است در ستايش وضعيتِ “بالغ” ؛ اهميتِ اين مكانى و اين زمانى تصميم گرفتن يا همان بالغانه رفتار كردن .
تام مودى تحت تاثيرِ پدر (والد) ملودى قديمى اى را تمرين و اجرا ميكند ولى اين بار دچار بحران ميشود ، اين بحران ناشى از صداى درون (نهاد) او يا قرار گرفتن در وضعيت كودك، كه او را به سمت خلاقيت و گرايش به سمت نواختن موسيقى سبك راك سوق ميدهد !
تام مودى تنها راه برون رفت از فشارِ ناشى از پيام هاى والدى و وضعيتِ لذت طلبِ كودك خود را ، در قرار گرفتن در وضعيت بالغ و تصميم گرفتن با شرايطِ اين مكانى و اين زمانى ميبيند . تام در فضايى (ذهنى) كه مورد حمله پيامهاى والدى خود قرار گرفته با كودك خود گفتگو ميكند و به نتيجه اى بالغانه دست پيدا ميكند و دموكراسى بين سه وضعيت ؛ والد،بالغ،كودك ، او اتفاق مى افتد .
“هيچ وقت مجبور نيستين جادوگران هالووين وا بخوانيم”
ملودى اى خلاقانه اجرا ميكند اما با همان ساز و همراهِ قديمى .
تام ، رفتارى ميانِ ، عليت گرايى و غايتمندى از خود نشان ميدهد ، تصميمى كه انسان امروز نيازمند آن است .
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]انیمیشن کوتاه من تام مودی هستم سفری سورئال از پیچ و خم های زندگی یک موسیقیدان انتشار: 2012 زیرنویس فارسی نامزد بهترین انیمیشن کوتاه بفتا. Director: Ainslie Henderson[/box]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.shortoftheweek.com/2014/02/17/i-am-tom-moody/” icon=”” target=”true”]I Am Tom Moody[/button]

در ادامه بخوانید