انیمیشن کوتاه Borrowed Time

اکبر
اکبر
انیمیشن کوتاه borrowed time

انیمیشن کوتاه Borrowed Time از نظر فيلمنامه ، موزيك ، خلق نماها و محتوا ، بسيار عالى عمل كرده است . داستان گويىِ ساده در قالب فرم ، درام مورد نظرِ كارگردان را به صورتى ايجاز گونه پيش ميبرد .
“اليزابت كوبلر” در سال ١٩٦٩ مراحلى را براى سوگوارى طبقه بندى كرد ، اين مراحل شامل ؛ ١-انكار ٢-خشم ٣-چانه زنى ٤-افسردگى ٥-پذيرش ، ميباشند .
سوگوارى ؛ روندى طبيعى است كه در مواجهه با مرگِ عزيزان صورت ميگيرد ، كه در صورت رويارويىِ درست و با طى كردنِ آگاهانه اين روند ، مصيبت وارده ميتواند باعت رشد روانى و تغييرات مثبت در فرد سوگوار شود .
مراحل سوگوارى طبيعى در بازه زمانى حداقلى ٦ ماه تا ١٢ ماه به طول مى انجامد اما كسانى كه اين مراحل را به درستى طى نكنند به زمان بيشترى نياز پيدا ميكنند و شايد ساليانِ سال نيز به طول انجامد و فرد مصيبت زده را دچار مشكلات روانى و افسردگى كند .
جانى به همراه پدر خود ، در پى يك تعقيب و گريز دچار سانحه ميشوند جانى در تلاشى نافرجام براى نجات پدر خود به طور ناخواسته باعث مرگ پدر ميشود و در اين زمان ، او بحرانِ فراق را تجربه ميكند ، ساعت جيبىِ پدر به نشانه گير كردن جانى در اين زمان ، از كار باز مى ايستد ، جانى دچار افسردگى شده و از روند مراحل سوگوارى به درستى عبور نكرده است ،و در مرور خاطراتِ خود او نيز دچار حادثه اى ميشود كه نيروى غريزه زندگى و بقا به او كمك ميكند كه بغض چند ساله او جارى شود ، با نفسى عميق اين بار سنگين از سينه او برداشته ميشود . صداى تيك تاكِ ساعت و ادامه زندگى در همه جا به گوش ميرسد ؛ جانى از مراحل سوگوارى گذر كرده است .
پ.ن: بعضى از روانشناسان و نظريه پردازان اين روند را تا ١٨ مرحله نيز بسط داده اند.

[button color=”red” size=”small” link=”http://borrowedtimeshort.com/” icon=”” target=”true”]وبسایت انیمیشن[/button]

✏️

در ادامه بخوانید