انیمیشن کوتاه کشیش و ماهی

اکبر ساکی
اکبر ساکی
انیمیشن کشیش و ماهی monk and fish Michael Dudok

The Monk and The Fish
Director : Michael Dudok
انيميشن كوتاهِ کشیش و ماهی در كمتر از هفت دقيقه مفاهيم سمبليكِ عرفانى را به تصوير ميكشد كه انتظار ميرود كسانى كه كشف و شهود و يا سير سلوك عارفانه را تجربه كرده اند با اين اثر ارتباط خوبى برقرار كنند . موزيك و تركيب بندى رنگها به صورت مينيمال انتخاب شده و با فضاىِ عارفانه انيميشن همخوانى دارد . طبق تعاريف و نظرياتِ محققين اسطوره و نماد شناسىِ دينى و فرهنگى (گوستاو يونگ ، ميرچا الياده و جوزف كمبل) ؛ ماهى نماد زايش ، رشد و بارورىِ روان و جنس مونث است و با توجه به اثر پيش رو ؛ ماهى از نگاه مسيحيان سمبل رستگارى و رهايى است . در انيميشن كشيش و ماهى ، به طور همزمان و به همان مقدار كه ماهى نقش ايفا ميكند آب نيز نقش دارد. آب نماد ضميرناخودآگاه انسان و به صورت حجيم مثل دريا نماد ضميرناخودآگاه جمعى و به نوعى كشف و شهود و مكاشفه است. با كنار هم قرار دادن نمادها و سمبل هاى تشكيل دهنده اى كه در كشيش و ماهى به كار رفته ، ميتوان اثر فوق را به درستى درك كرد ؛
كشيش كنار بركه به مراقبه ميپردازد ، ماهى اى را ميبيند كه در آب بالا و پايين ميپرد ، شوق به دست آوردن ماهى در او جرقه ميخورد ، كشيش با ابزارى كه از صومعه همراه خود مياورد نميتواند ماهى را صيد كند در اينجا اين نكته قابل ذكر است كه صومعه را تاريك و رو به ويرانى و منزوى به تصوير ميكشد. او هنوز ديدِ ابزارى به اين شهد روحانى دارد. كشيش براى رسيدن به ماهى شب تا به صبح از همه ابزارهاى صومعه استفاده ميكند ولى باز هم دست خاليست. با ديدن دوباره ماهى اين بار اميد خود را در تن سپردن به آب ميبيند و نگاه او نگاهِ عارفانه بى ابزارى ميشود و وارد تجربه كردنِ زندگى و كشف و شهود هاى مختلفى ميشود …
كه گويا همان رستگاريست .
عقل گويد ، شش جهت حد است و بيرون راه نيست
عشق گويد ، راه است و رفته ام من بارها
عقل بازارى بديد و تاجرى آغاز كرد
عشق ديده زان سوى بازار عقل ، بازارها
عقل گويد پا منه ، كاندر فنا جز خار نيست
عشق گويد عقل را ، كاندر تو است آن خارها
(مولانا)

[button color=”red” size=”small” link=”https://en.wikipedia.org/wiki/The_Monk_and_the_Fish” icon=”” target=”true”]The Monk and the Fish[/button]

در ادامه بخوانید