فیلم کوتاه Copy Shop

اکبر ساکی
اکبر ساکی
فیلم کوتاه copy shop ویرجیل ویدریچ virgil widrich

آيا امروزِ شما با ديروز شما يكسان است ؟
آيا آروزوهاى كودكى خود را فراموش كرده ايد ؟
آيا ايده هاى شغلى و نوع زندگى بقيه افراد جامعه را بى كم و كاست كپى بردارى ميكنيد ؟
اگر جواب شما به اين سوالات ؛ بلى است ، متاسفانه شما يك copy shop هستيد و در مسير رشد نيستيد يا خيلى روشن تر ؛ شما زندگى نميكنيد.
فيلم كوتاه copy shop نقدى است بر انسانهايى كه دچار روزمرگى شده اند رشد و تغييرِ مثبتى در هيچ زمينه اى ندارند . مثل يك ماشين تنظيم شده و طبق برنامه از پيش تعيين شده حركت ميكنند ، متاسفانه هر روز به تعداد اين افرادِ برنامه پذير و به اصطلاح ماشينى ، اضافه ميشود . افرادى كه ورود و خروجشان به داستان خللى ايجاد نميكند و شاخصه خاصى در روابط انسانى ندارند.
صحنه پايانى كه به خودكشىِ فرد منتهى ميشود ، نمايى از افرادِ شبيه به هم ، از بالا به پايين نمايش داده ميشود كه شبيه ميكروبهايى در حال تكثير زير ميكروسكپ هستند كه بعضى از آنها بر عليه خود شوريده اند.
فیلم کوتاه copy shop راه كارى براى خروج از اين بحران ارائه نميكند و فقط پايانِ نافرجامى را براى اين افراد پيش بينى می نماید.
اگر شما هر روز در حال مطالعه و تحقيق و يادگيرى مطلبى جديد هستيد ، يا در حال تجربه فرهنگ يا پديده اى متفاوت از فرهنگ خود هستيد ، يا حتى در حال شناسايى و بسط دادن فرهنگ غنىِ خود هستيد و از همه مهم تر اگر روياىِ كودكىِ خود را فراموش نكرده ايد و در مسير آن قرار داريد ؛ شما يك copy shop نيستيد ، شما زنده ايد و زندگى خواهيد بود.


فیلم های کارگردان این فیلم، ویرجیل ویدریچ (Virgil Wildrich) لیست بلند بالایی ست و در بین فستیوال های مختلفی که شرکت کرده کاندید شدن برای جایزه اسکار فیلم کوتاه نیز دیده می شود.

صفحه ویکی پدیای کارگردان

ویدیوی با کیفیت بالای این فیلم در کانال تلگرام ارسال شده است.

در ادامه بخوانید