انیمیشن ژاپنی پرهای درنا

اکبر ساکی
اکبر ساکی

انیمیشن ژاپنی “پرهاى درنا” براساس داستانهاى كهن ژاپنى ساخته شده است . داستانى ساده و روان ؛ روايتى ست تلخ ، از حرص ، طمع و دست اندازىِ بشر به هر چه هست و هر چه نيست. پرهاى به خون كشيده شده ، زخمهايى كه روح و جسم آدمى و روح طبيعت از اين دست اندازى ، برداشته است . “پرهاى درنا” روايتى ظريف و زير پوستى ست از جنگهايى كه گفتى پايانى ندارد ! يادآور زاينده رود خودمان است كه ديگر رود نيست ! درياى هامون و اروميه اى كه تشنه است ! ياد آور اين ؛ گس خلقى و خودكشىِ تلخ و تدريجى ماست !!!
پ.ن: درنا در فرهنگ مردمان شرق آسيا ؛ خاصه مردم ژاپن ، نماد صلح ، آرامش و احترام به روح طبيعت بوده است . اما بعد از جنگ جهانى دوم و انتشار داستان مرگ تلخ “ساداكو ساداكى” ، درنا به نماد صلح بين المللى تبديل شد .
در اثر انفجار بمب اتمى ناكازاكى و هيروشيما “ساداكو ساداكى” دختر بچه ژاپنى دچار سرطان خون ميشود و و در آرزوى سلامتى و صلح ، شروع به ساخت هزار درناى كاغذى ميكند كه البته اين آرزو برآورده نميشود ، ولى پيام صلح او به گوش جهانيان ميرسد.
 

در ادامه بخوانید