به همین سادگی – آلبوم سامان احتشامی و محمد سریر

مجله فرهنگی اورسی
آلبوم شادی تو سامان احتشامی محمد سریر

کسی در بروکسل دکمه‌ای را می‌فشارد. خودش و صد نفر ِ اطرافش را منفجر می‌کند. دنیا عزادار می‌شود. او از ماشینی پیاده شده که موسیقی در ضبط صوتش پخش نمی‌شده. قبل از آن که سوار ماشین شود، جلیقه سنگین و بدرنگی را به خودش بسته، قبل از بستن جلیقه ریشش را برای شش ماه نتراشیده، جوان تر هم که بوده، موسیقی پخش نمی‌شده. صدای انفجار و بسته شدن ِ درهای زیادی را شنیده، اما موسیقی را نه. در کودکی خاک دیده و سنگ و تانک و دنیا سختی‌ها و لبه‌های تیزش را نشانش داده. هیچوقت، هیچوقت موسیقی نشنیده.
شاید اگر موسیقی ِ شاد می‌شنید، حتی برای چند دقیقه در کودکی‌اش، چشم‌هاش را رو به تانک‌ها و انفجارها می‌بست، گوشش را روی صدای ِ گوشخراش ِ جنگ می‌بست، بعد آن‌طرف ِ دنیا، ریش می‌تراشید و جلیقه‌های روشن می‌پوشید، در ماشینش پیانو گوش می‌داد و به پلیس ِ فرودگاه، لبخندی می‌زد…
آلبوم “شادی ِ تو” که از همکاری ِ سامان احتشامی و محمد سریری خلق شد، به ساده‎ترین حالت ِ ممکن موسیقایی شاد است، پیشروی ِ آوانگارد ندارد، پیچش موسیقایی ندارد و از هر نوع فرایندی که “سادگی” را مورد حمله قرار دهد دور است. این آلبوم شامل هشت قطعه شاد و ساده‌ی ِ بی‌کلام ایرانی‌ست و در سال 1393 منتشر شده است، هرچند که گوش ِ همه ما با نغمه‌هاش، پیش از این‌ها آشنا بوده، در موسیقی ِ متن فیلم‌های ایرانی، در شادی‌ها، در ته ِ قلبمان.

در ادامه بخوانید