انیمیشن پدر و دختر و تحلیل روانشناسانه آن

اکبر ساکی
اکبر ساکی
انیمیشن کوتاه پدر و دختر یونگ فروید

Father and Daughter – Michaël Dudok de Wit

عشق و علاقه بين پدر و دختر و وابستگى عاطفى آنها به قدمت تاريخ و گويا اساطيرى است. اين مهم نظر فرويد و يونگ را به خود جلب كرد.
فرويد عقده الكترا را مطرح كرد و يونگ آنيموس يا عنصر روان مردانه در وجود زن را معرفى كرد و بسط داد .
عقده الكترا : (مقابل عقده اديپ در پسران)دختر در كودكى متوجه اختلاف جنسي خود با پدرش ميشود ، خود را مانند مادر خويش ميبيند و حتى مادر را مسئول نداشتن عضو جنسي مردانه در خود ميداند و اين امر موجب نگرانى و دلواپسى در او ميشود، دختر مادر را رقيب خود مى پندارد و محبت خود را بيشتر معطوف پدر ميكند و ميل به داشتن عضو جنسي مردانه را به ناخودآگاه پس ميزند !
آنيموس : (مقابل آنيما يا عنصر روان زنانه در پسران) عنصر مردانه یا عنصر نَرینه در زن ، که آنرا آنیموس می‌نامند از پدر فرد تاثیر می‌گیرد.عنصر مردانه به‌ ندرت به شکل تخیلات جنسی نمود پیدا می‌کند .افکار ناخودآگاه عنصر مردانه گاهی چنان حالت انفعالی به خود می‌گیرد که ممکن است به فلج شدن احساسات یا احساس ناامنی شدید و احساس پوچی منجر شود. عنصر مردانه به زن صلابت روحی می‌دهد، نوعی دلگرمی نادیدنی درونی برای جبران ظرافت ظاهرش.
آب : نماد ذهن ناخودآگاه است ، حجم كم آن ( بركه ، درياچه) ناخودآگاه فردى و حجم زياد آن (دريا) ناخودآگاه جمعى است .
پدر و دختر از ابرها (خيال) مى آيند ، گويى داستانى است كه در روان دختر اتفاق مى افتد ! دختر با از دست دادن پدر دچار خلا در وجودِ خودآگاه و زندگى روزمره خود ميشود و در اين روزمرگى پا به فرسودگى و پيرى ميگذارد ، در اين سفرِ روانى هر چه بيشتر به درياچه (ناخودآگاهِ فردى اش ) مينگرد به آگاهى بيشترى ميرسد و سطح آب (ذهنِ ناخودآگاهِ ) او كمتر و در دسترس تر ميشود ، با ورود به بركه و رفتن به لايه هاى دور دست آن با آنيموس يا عنصرِ روان مردانه خود كه شبح پدرِ جداشده اوست ، روبرو ميشود ! گويا آشتى با آنيموس براى دختران راهى است براى برطرف كردن عقده الكترا كه فرويد مطرح ميكند .
[button color=”red” size=”small” link=”https://en.wikipedia.org/wiki/Father_and_Daughter_(film)” icon=”” target=”false”]ویکی پدیا Father and Daughter[/button]

در ادامه بخوانید