پرفورمنس موسیقی زیر آب گروه Between Music

سامان کرم پور
سامان کرم پور
موسیقی زیر آب آکواسونیک between music

Between Music – Aquasonic
Live – SPOT festival 2015
اجرای موسیقی زیر آب پروسه بسیار پیچیده ای ست. از ساختن و استفاده از سازها گرفته تا تکنیک خاص خواندن در زیر آب و نوشتن موسیقی برای این نوع اجرا. علم به اندازه هنر در موسیقی گروه دانمارکی Between Music دخیل است و آنها با بهره بردن از تعدادی دانشمند و مخترع توانسته اند که این تجربه ی خاص موسیقیایی رو به وجود بیاورند.

در ادامه بخوانید