Jukebox #7 – وودی آلن و گروهش

مجله فرهنگی اورسی
مجله فرهنگی اورسی
وودی آلن کلارینت گروه نیواورلینز جز

Woody Allen & His New Orleans Jazz Band
نواختن کلارینت هر دوشنبه در نیویورک همراه با گروه جَز نیو اورلینز سرگرمی هفتگی وودی آلن است که از دهه شصت شروع شده و هنوز ادامه دارد. وودی آلن در مورد این سرگرمی آنقدر جدی ست که حاضر به حضور در مراسم اسکار برای گرفتن جایزه فیلم آنی هال نشد: چون مجبور بود به هالیوود سفر کند و جلسه دوشنبه را از دست میداد. جوكباكس هفتم به آلبوم Wild Man Blues از وودى آلن و گروهش اختصاص دارد. موسيقى آلبوم وایلد من بلوز از مجموعه ای جَز، منتسب به جلی رول مورتون/لوییز آرمسترانگ گرفته شده است.
[mailerlite_form form_id=6]
[author title=”(Lonesome Blues (3:42″ image=”http://”][/author]

[author title=”(Dippermouth Blues (2:50″ image=”http://”][/author]

[author title=”(After You’ve Gone (3:37″ image=”http://”][/author]

[author title=”(Martha (aka Mazie) (4:04″ image=”http://”][/author]

[author title=”(Lead Me Savior (3:19″ image=”http://”][/author]

[author title=”(Swing A Lullaby (4:45″ image=”http://”][/author]

[author title=”(Last Night on the Back Porch (2:46″ image=”http://”][/author]

[author title=”(Shake That Thing (3:34″ image=”http://”][/author]

[author title=”(Yaaka Hulu Hichey Dula (2:31″ image=”http://”][/author]

[author title=”(In the Evening (4:35″ image=”http://”][/author]

[author title=”(Come On and Stomp, Stomp, Stomp (4:48″ image=”http://”][/author]

[author title=”(Tie Me to Your Apron Strings Again (4:14″ image=”http://”][/author]

[author title=”(Pappy’s B-Flat Blues (6:58″ image=”http://”][/author]

[author title=”(Hear Me Talkin’ To Ya (5:31″ image=”http://”][/author]

در ادامه بخوانید