آتش بس کریسمس و فیلم کوتاه حمله

اکبر ساکی
اکبر ساکی
آتش بس کریسمس christmas truce فیلم کوتاه حمله charge

Charge
Director : Gerrit Bekers
آلمان، بریتانیا و فرانسه در جریان جنگ جهانی اول در بلژیک با هم می‌جنگیدند. شب کریسمس جنگ را تعطیل می‌کنند تا کریسمس را جشن بگیرند.
در ارتش آلمان یکی از سربازان شعرى درباره كريسمس ميخواند ،صدای سرباز آلمانی را سربازان جبهه‌های دیگر می‌شنوند و با پرچم‌های سفید به نشانه صلح از خاکریز بالا می‌آیند و به‌سوی ارتش آلمان می‌روند.
آن شب سربازان هر سه كشور در کنار هم شام می‌خورند و کریسمس را جشن می‌گیرند. ولی هر ۳ فرمانده توافق می‌کنند؛ از روز بعد جنگ را از سر بگیرند! صبح روز بعد دست و دل سربازان برای جنگ نمی‌رفت. شب قبل با دشمن دوست شده بودند و بی‌خیال جنگ شدند و از پشت خاکریز برای هم دست تکان می‌دادند! چند ساعت که گذشت باز هم پرچم‌های سفید بالا رفت و پس از گفت‌وگو بين سه نماینده تصمیم بر این گرفته شد که برای سرگرم شدن با هم فوتبال بازی کنند.
آنها با هم عکس می‌گیرند و حتی آدرس خانه‌های خود را به همدیگر می‌دهند تا بعد از جنگ به کشور‌های هم سفر کنند! تنها چیزی که باعث می‌شود قضیه لو برود متن نامه‌هایی بود که سربازان برای خانواده‌هایشان فرستاده بودند و به آنها اطمینان داده بودند که این‌جا از جنگ خبری نیست! این اتفاق تاریخی با نام آتش بس کریسمس Christmas Truce شناخته می‌شود.
سوال اينجاست كه اگر انسان با جنگ و خشونت خو نميگيرد، اين همه كشت و كشتار و فاجعه از كجا نشأت گرفته ؟!
ارتباط بدون خشونت ، گفتمان و ديالوگ داشتن ، به اشتراك گذاشتن منابع ، احترام به طبيعت و اكوسيستم و احترام به عقايدِ بي خطر يكديگر، شايد راهى به سوى صلح را نشان دهد.
پ.ن: روند داستان طورى پيش ميرود كه صلح را در هنر يا آسمان ( دنيايى ديگر ) جستجو میكند .
[button color=”green” size=”small” link=”https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_truce” icon=”” target=”false”]آتش بس کریسمس Christmas Truce[/button]

در ادامه بخوانید