فیلم کوتاه Sebastian's voodoo

اکبر ساکی
اکبر ساکی
فیلم کوتاه Sebastian's voodoo

فیلم کوتاه Sebastian’s voodoo
Director : Joaquin Baldwin
فرهنگ وودو تركيبى از مراسم و مناسك و باورهايى است كه از قاره آفريقا توسط افرادى كه به دست فرانسويها به بردگى گرفته شده بودند ، به هائيتى ( و به طبع آن به آمريكاى جنوبى ) آورده شد .
با توجه به فرهنگ آمريكاىِ لاتينى و كاتوليكىِ كشور هائيتى، وودو شكل جديدى به خود گرفت و از غالب مذهب و آيين و فرهنگ خارج شد و به عنوان يك پديده يا روش جادوگرى شناخته شد كه البته همچنان اندك كسانى هنوز به آن به عنوان باور مذهبي نگاه ميكنند .
جادوىِ وودو
با واسطه قرار دادن يك عروسكِ وودو ( پاپت ) بين جادوگر و جادو شونده اجرا ميشود ، با مكانيزمى كه خاصِ اين جادوست هر اتفاق يا عمل يا زخمى كه توسط جادوگر به پاپت اعمال ميگردد جادو شونده نيز متحمل آن درد و رنج خواهد شد !
فيلم وودو سباستين با سناريو اى خلاقانه مثلث ؛ جادوگر ، جادو (وودو) و جادو شونده را فقط با نمايش ٢ ضلع از اين مثلث به تصوير ميكشد و با دادنِ جان و حق انتخاب به عروسك وودو انگشت اتهام را فقط به يك ضلع اين مثلث نشانه ميرود .
پ.ن : به باورِ برخى از افراد عارف مسلك نفرين كور است و به نفرين كننده نيز اصابت ميكند ؛ در آخر داستان جادوگر توسط سحر و جادوىِ خود نفرين شد …

در ادامه بخوانید