کوئنتین تارانتینو و هشت نفرت انگیزش

مجله فرهنگی اورسی
کوئنتین تارانتینو هشت نفرت انگیز

جنیفر جیسن لی در نقش دیزی دامرگو در این صحنه از فیلم هشت نفرت انگیز (Hateful Eight) ساخته کوئنتین تارانتینو ، آهنگ Jim Jones At Batony را اجرا می کند.
[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]برنده ی جنگ ، فقط خود جنگ است . بیشتر آدم ها در جنگ ها می میرند و فقط چند تایی باز می گردند . زنجیره ی نفرت ها و انتقام ها تمامی ندارد . سفید ها از سیاه ها نفرت دارند و سیاه ها انتقام آن نفرت را می گیرند . سیاه ها در سپاه سفید ها سرخ ها و مکزیکی ها را قتل عام کرده اند . نفرت مشترک آدم ها را به گروه تبدیل می کند . آدم ها هر کدام نفرت و انتقام شخصی خود را دنبال می کنند . در دنیای تارانتینو کسی بر حق نیست . حق عبارت است از رعایت معیار های شخصی . همه تا دم آخر به معیارهای خود پایبندند . خشونت ، تزویر و بی رحمی صفاتی نیست که آدم های تارنتینو را بد یا ضد اخلاق جلوه دهد . در دنیای او شاید آدم بیگناه وجود داشته باشد ، اما آدم خوب وجود ندارد همان طور که آدم بد هم کمتر به چشم می خورد . معیارهای دنیای تارانتینو با تضاد شناسایی نمی شوند . آدم های او مجبورند راهی که برگزیده اند یا برایشان برگزیده اند را تا آخر و بدون شک و تردید و تنها با اتکا به غریزه ، غریزه ی حیوانی ی ساده و ناب ، دنبال کنند . آنها خوب و بد را قضاوت نمی کنند . آنها زنده می مانند . تنها فضیلت در این دنیا عبارت است از جان به در بردن . آنکه زنده می ماند ، پیروز است و حقیقت را شکل می دهد تا زمانی که دیگر زنده نباشد . تارانتینو این دنیا را می ستاید و همزمان از آن بیزار است و دوست دارد بیننده از او و از دنیای او یا آنگونه که او دنیای وحشت آور را تصویر می کند بیزار باشد و هم زمان از آن لذت ببرد . او ما را در لذت بردن از گناهان دنیایش شریک می کند و می پرسد کیف کردی ؟ اگر نکردی دروغگویی . اگر کردی تو هم به همان اندازه بی رحم و سنگدلی و در روز واقعه رحمی نشان نخواهی داد . تارانتینو به این ترتیب بنیان تمدن موجود را نقد می کند و نقش فریبکارانه شهروندان در این منازعه دلخراش را آشکار می کند . او به رستگاری اعتقادی ندارد . دنیای او یکسره به شیطان واگذار شده است ‌.[/box]
[button color=”green” size=”small” link=”https://owrsi.com/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF/” icon=”” target=”false”]انیو موریکونه و کوئنتین تارانتینو [/button]

در ادامه بخوانید