مازیار خواجیان و محمدرضا اصغری – #تهران

سامان کرم پور
مازیار خواجیان و محمدرضا اصغری

مازیار خواجیان

#تهران تجربه ماست در فضای «نیو سول » و «کانتمپروری آر اند بی » و با شمه هایی از «دیسکو و جز » و در نهایت موسیقی خیابان.
موسیقی کنش گرا با ریشه هایی در فرهنگ «افریکن – امریکن » و با نام شناخته شده «بلک موزیک » یا «نگرو موزیک » در راستای سنجش واکنش ریتمیک مخاطب و برقراری ارتباط با آهنگ و ریتم در قالبی خارج از فضای روتین و حاکم بر هنر و موسیقی ایران.
فضایی که تصویر و در نهایت ویدئو بخش مهمی از آن است. تصویرها و صداهای شهری که خاطره ساختن در آن و زیستن و گذران زمان با مردمش و کوچه ها و خیابان هایش آن چه که امروز در ذهن ما میگذرد و هویت فردیمان را شکل میدهد را موجب میشود.

مازیار خواجیان متولد 1365 تهران است. او مدتی در سوئد زندگی می کرد و بعد از آن به ایران بازگشت و دوباره مدتی به مالزی مهاجرت کرد و در حال حاضر در ایران ساکن است.مازیار خودش اعتقاد دارد که شنیدن آلبوم باراد از پویا محمودی تاثیر زیادی بر جهان‌بینیش گذاشته و بعد از آشنا شدن با پدیده ” باراد ” به موسیقی اتنیک علاقه‌مند شده است. مازیار خواجیان بعد از بازگشت مجددش به ایران با دوست قدیمی اش محمدرضا اصغری که از آلبوم مهر ( پویا محمودی ) با او آشنا شده بود، ملاقات کرد و پروژه #تهران را کلید زدند. ویدئوی این آهنگ را صبا مقدمی ساخته است .”#تهران ” پس از اولین ملاقات این دو نفر، در استودیوی شخصی محمدرضا با ساعتها معاشرت و مشاهده و به کوشش “صبا مقدمی” به وجود آمد. آنها درگیر پایه و اساس خاصی برای این همکاری نیستندو حتا در روند ساختن موسیقی و ویدئو، بداهه و لحظه نقش اساسی را ایفا می کند.

 

در ادامه بخوانید