اجرای زنده ابراهیم معلوف نوازنده لبنانی ترومپت

سامان کرم پور

ابراهیم معلوف ( Ibrahim Maalouf )

نوازنده ی ترومپت و آهنگساز با استعداد و خوش ذوق لبنانی است که کار خودش را با سبک جاز شروع کرد. پدر ابراهیم معلوف ، نسیم معلوف نیز از ترومپت نوازهای سرشناس لبنان بوده. شهرت این نوازنده به خاطر پیاده سازی موسیقی شرقی بر روی ترومپت و رنگ و لعاب فرهنگ عرب بر روی این نوع موسیقی می باشد. شاید اگر بخواهیم موزیک معلوف رو در ژانر خاصی قرار دهیم، در دسته بندی مثل راک معاصر و یا فانک جاز و الکترو قرار بگیرد.

در ادامه بخوانید